საქართველოს ეროვნული არქივი

home

დიგიტალიზაციის სერვისი

image

დაწესებულებებისათვის მნიშვნელოვანია თავიანთი საქმიანობის პროცესში შექმნილი დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოება. ეროვნული არქივი ორგანიზაციებს სთავაზობს:

დიგიტალიზაციის პროცესს ახორციელებენ საქართველოს ეროვნული არქივის მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები. დიგიტალიზაციის ტექნიკურ მახასითებლებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ეროვნულ არქივში მიმდინარე დიგიტალიზაციის ანალოგიური პროექტების მიხედვით.

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595