საქართველოს ეროვნული არქივი

home

ეროვნული სარქივო ფონდის ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 დალი ეჯიბაძე უფროსი 2374925; 2373807 dejibadze@archives.gov.ge
2 თინათინ ნერგაძე მთავარი სპეციალისტი   tnergadze@archives.gov.ge
3 მერი ბიწაძე უფროსი სპეციალისტი   mbiwadze@archives.gov.ge

 

 

 

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595