საქართველოს ეროვნული არქივი

home

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცვისა და აღრიცხვის განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:


1. ეროვნული არქივის სტრუქტურულ ერთეულებში - ცენტრალურ არქივებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში - ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა:

2. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღრიცხვის ორგანიზაცია და მათი ცენტრალიზებული აღრიცხვის წარმოება:

3. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (მათ შორის, ეროვნულ საარქივო ფონდში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების) აღრიცხვის, დაცვისა და შენახვის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ელენე მდინარაძე უფროსი 2 376 329 emdinaradze@archives.gov.ge
2 ნატალია მურვანიძე მთავარი სპეციალისტი   nmurvanidze@archives.gov.ge
3 ლელა ჩუბინიძე უფროსი სპეციალისტი   lchubinidze@archives.gov.ge

 

 

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595