საქართველოს ეროვნული არქივი

home

ანალიტიკურ-მეთოდიკური განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ეთერ  ჩუბინიძე უფროსი 2 37 39 25 ecubinidze@archives.gov.ge
2 მაია ვაშაკიძე უფროსი სპეციალისტი   mvashakidze@archives.gov.ge

 

 

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595