საქართველოს ეროვნული არქივი

home

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ნანა პაპავა
განყოფილების უფროსი
2 47 81 01  
npapava@archives.gov.ge
2
ნანა ნოზაძე მთავარი სპეციალისტი
nananozadze@archives.gov.ge
3 მარიამ კვაჭანტირაძე მთავარი სპეციალისტი
mkvachantiradze@archives.gov.ge
4 ნათია ბუაჩიძე უფროსი სპეციალისტი
nbuachidze@archives.gov.ge

ჩვენი სერვისები

ყველა სერვისი
აგვისტო 595